Flanders Collection Cars 2021 24 & 25 april 2021

24 April 2021


FLANDERS COLLECTION CARS 2021Flanders Collection Cars 2021
 
Wat zijn we verheugd om de 32ste editie van Flanders Collection Cars aan te kondigen. Naar jaarlijkse gewoonte vindt de beurs in Flanders Expo plaats maar ditmaal wat later dan u van ons gewoon bent. Markeer daarom 24 & 25 april 2021 in uw agenda en verwacht u aan een mooie mix van classic cars, onderdelen, memorabilia, auto accessoires, vintage meubilair en kunst.


- - -


We are pleased to announce the 32nd edition of Flanders Collection Cars. As usual, the expo takes place in Flanders Expo, but this time a bit later than you are used to. Therefore mark 24th & 25th April 2021 in your calendar and expect a nice mix of classic cars, car parts, memorabilia, car accessories, vintage furniture and art.


Hal 1
 
Deze editie zal uitzonderlijk in hal 1 van Flanders Expo doorgaan. Die hal is 7.000m2 groter dan de gezamenlijke oppervlakte van de 3 hallen waarin Flanders Collection Cars de voorbije jaren werd georganiseerd. Zo creëren we extra ruimte die het toelaat om zowel de vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen alsook om alle bezoekers een aangename ervaring te garanderen (bijv. bredere wandelgangen).


Alle nodige bijkomende maatregelen zullen op basis van de geldende veiligheidsvoorschriften enerzijds en de lopende gesprekken met Flanders Expo en SGS (het internationaal gerenommeerd bedrijf inzake veiligheid, hygiëne en de controle erop) anderzijds op een later tijdstip gecommuniceerd worden op onze website: https://www.flanderscollectioncars.be/


- - -


This edition will exceptionally take place in hall 1 of Flanders Expo. This hall is 7.000m2 larger than the joint surface of the 3 halls in which Flanders Collection Cars has been organized in recent years. In this way, we have extra space at our disposal that makes it possible to take the required safety measures as well as to guarantee all visitors a pleasant experience (e.g. wider corridors).


All necessary additional measures will be communicated on our website at a later date on the basis of the applicable safety regulations on the one hand and the ongoing discussions with Flanders Expo and SGS (the internationally renowned company for safety, hygiene and monitoring) on ​​the other.
UPDATES

Happy New Year
Het FCC-team wil van dit moment gebruik maken om u alvast een gezond, succesvol & gelukkig 2021 toe te wensen!