Algemene ledenvergadering 2020

22 March 2020


Beste MG Car Club Belgium leden en partners, Het bestuur van de MG Car Club Belgium vzw heeft het genoegen U uit te nodigen op de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING    MG  Car Club Belgium 2020 Zoals voorgeschreven in onze statuten. De vergadering wordt gehouden op zondag 22 maart 2020 om 10.00 uur in ’T OU HUYS, STENENBRUG 39, 9160 LOKEREN Dagorde: 1)Voorstelling nieuwe effectieve leden en aanvaarding door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 2)Goedkeuring van het verslag van de algemene jaarlijkse ledenvergadering 2019 3)Nazicht en verslag van de controleurs van de rekeningen van 2019. 4)Bespreking en goedkeuring van het budget voor 2020. 5.) Benoeming van twee controleurs van de rekeningen van 2020. 6.) Voorstelling en goedkeuring van aanpassingen Huishoudelijk Reglement MG Car Club Belgium.                                                 7.) Mededelingen en diversen Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is voorbehouden aan alle leden en het stemmen is strikt voorbehouden aan de effectieve leden van de MG Car Club Belgium vzw, in regel met hun lidgeld voor 2020. Mogen wij U vriendelijk verzoeken om Uw eventuele volmacht voor het begin van de vergadering af te geven. Bij dezen doet het bestuur MGCCB een oproep naar kandidaten om Effectief lid MG Car Club Belgium te worden. Om als lid in aanmerking te komen moet men minimum één jaar aangesloten zijn bij de vereniging als gewoon lid, comform de bepalingen in artikel 7 van de statuten en niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging. Het verzoek om toelating als effectief lid moet schriftelijk bij de secretaris via secretaris@mgcarclub.be  worden ingediend.   De algemene vergadering beslist over de toelating als effectief lid. MG groeten, Patrick, Clive, Patrick, Guido, Olivier en Daniel Het bestuur MG Car Club Belgium