TECHNISCHE MEETING EN ONDERDELENDAG 2020

22 February 2020


Beste MG-vrienden                                                                         De MG  Car Club Belgium heeft het genoegen jullie uit te nodigen op de TECHNISCHE MEETING & ONDERDELENDAG op zaterdag 22 februari 2020
We willen opnieuw een aantal praktijkervaringen meegeven en rekenen erop dat er gedurende een gezellige MG-dag opnieuw verschillende tips onder vrienden kunnen uitgewisseld worden! De MG Car Club Belgium organiseert op dezelfde tijd en op dezelfde plaats een onderdelendag.  Alle leden kunnen gratis hun te veel aan onderdelen, boeken, miniaturen, speciale gereedschappen enz. te koop aanbieden. Er zullen hiervoor enkele tafels voorbehouden worden. De dag zal er ongeveer als volgt uitzien: 09.30 h - 10.00 h                      Verwelkoming met koffie en cake 10.00 h – 12.00 h                     Toelichting en bespreking van allerlei voorbereidende werkzaamheden om onze MG ’s klaar te maken voor een probleemloos MG-jaar 2020. Problemen met water in remolie – gevaren, controle,  voorkomen Afstellen SU-carburatoren Toelichting veiligheidschecklist Vervangen versnellingsbak/welke/ aanpassingen op eerste  B-modellen brede – smalle tunnel / 5 bak Schouwing – huidige status Vervangen van traditionele radiator door één in aluminium   (valkuilen, enz Diverse onderwerpen – open discussie U kan ook zelf punten aanbrengen, laat het ons weten. 12.30 h - 13.00 h          Ruilbeurs MG-wisselstukken - broodjes en drankje door de club aangeboden ter gelegenheid van de start van het nieuwe MG-jaar 2020 We hopen er voor iedereen weer een aangename en leerrijke dag te kunnen van maken. Tot slot nog een paar praktische zaken: Plaats van het gebeuren: CVO PRO CAMPUS VOORSTAD – Welvaartstraat 70 – 9300 Aalst De deelnameprijs is 7 EUR p.p. Om praktische redenen dienen we jammer genoeg het aantal deelnemers te beperken tot max. 70!   Niet leden betalen 11 EUR.  Dank voor uw begrip hiervoor! Gelieve het verschuldigde bedrag vóór 17 februari 2020 over te schrijven op rekeningnummer: BE03 9731 4201 3084 op naam van Patrick Van Gelder met vermelding van naam, “Technische Meeting 2020” en aantal personen. Na deze datum kunnen wij geen inschrijvingen meer aanvaarden.
Deelnemen zonder voorafgaande betaling is helaas niet mogelijk. 
Tot ziens, al dan niet met je MG Het bestuur: Patrick, Daniel, Patrick, Clive, Guido en Olivier